Prostata - předstojná žláza

Zvětšená prostata je onemocnění mužů, které bylo svými příznaky známo již několik tisíc let před naším letopočtem. Na podkladě řady složitých procesů v buňkách prostaty dochází k postupnému růstu její velikosti, zvláště v okolí močové trubice, což může vést ke zhoršení možnosti močení. Nejedná se tedy o onemocnění zhoubným nádorem prostaty (karcinomem).  

 • Výskyt

Zvětšenou prostatu lze nalézt u poloviny mužů v šedesáti letech a téměř u všech osmdesátiletých. Mikroskopické projevy tohoto onemocnění nacházíme však již u mužů třicetiletých a mladších, obecně se však uvádí, že je toto onemocnění typické pro muže starší 40 let. 

 • Rizikové faktory

 Ačkoli se problematika hyperplazie prostaty těší velkému zájmu výzkumu, víme jistě jen to, že přímo závisí na věku a vlivu hormonů. Ostatní diskutované příčiny nebyly dosud jednoznačně potvrzeny.

 • Projevy

 Potíže se zvětšenou prostatou se projevují příznaky, které mohou postupně narůstat. Prvním příznakem je potřeba častého močení, někdy se může jednat o potřebu velmi naléhavou, a to i v noci, kdy pacienta opakovaně budí. Dále je to obtížný a opožděný začátek močení, slabý proud moči a nedokonalé vyprázdnění močového měchýře.

Tyto příznaky, které lze velmi dobře léčit, nelze přehlížet a považovat je za nevyhnutelnou známku stárnutí.  Přitom však velikost zbytnělé prostaty nemusí odpovídat tomu, jakými obtížemi se projevuje. Někdy velmi objemná prostata nemusí delší dobu činit žádné obtíže, a naopak – i malá prostata může mít za následek velmi obtížné vyprazdňování močového měchýře, někdy může vést až k úplné zástavě močení – tzv. akutní močové retenci, nebo dokonce poškození ledvin, vedoucímu až k jejich selhávání.

Pokud má muž jakékoli podobné obtíže, neměl by se zdráhat a měl by navštívit lékaře – urologa. Jen ten může pomocí vyšetření stanovit definitivní diagnózu a také určit možnosti léčby a dalšího sledování. Strach a obavy nejsou na místě, vyšetření jsou nebolestivá a jen jimi lze včas odhalit zhoubný nádor prostaty, který se může projevovat stejnými obtížemi při močení.

 •  Léčba

Převážná část pacientů nemá výraznější komplikace, které by musely nutně vést k operaci, a proto je léčba zvolena na základě jiných faktorů: věk, jiná onemocnění, kvalita života, sexuální život a zdraví, riziko zhoršování onemocnění, pacientovy preference a také ekonomické možnosti.

 • Prevence prostaty

Nutno konstatovat, že neexistují preventivní opatření přímo ovlivňující to, kdy a do jaké velikosti se prostata zvětší, proto jsou doporučení spíše taková, která zmírňují obtíže vyskytující se při zbytnění prostaty:

 • pravidelný příjem tekutin – neměl by klesnout pod 2 litry za 24 hodin
 • nepít ve větším množství výrazně chladné tekutiny a tvrdý alkohol
 • nejíst dráždivá jídla (ostrá, kořeněná)
 • pravidelné močení během dne – nepředržovat nadmíru kapacitu močového měchýře
 • vyvarovat se nadměrně dlouhé nebo náročné jízdy na kole, na koni, sezení na studených místech
 • preventivně či v kombinaci s medikamentózní léčbou mohou pozitivně působit některé doplňky stravy (fytopreparáty), dále také zinek, selen, event. dýňová semena
 • v rámci preventivních prohlídek podstoupit vyšetření PSA a vyšetření prostaty pohmatem
 • doporučené léky trvale užívat a tuto léčbu nepřerušovat bez konzultace s lékařem, který léčbu doporučil

Zdroje: 

Text - http://www.urologie-th.cz/zvetseni-prostaty/

Obrázky - http://www.spektrumzdravi.cz/academy/benigni-hyperplazie-neboli-zvetsena-prostata

Přidat komentář


Zvýrazněné položky jsou povinné.